Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BellPal Holding AB

BellPal Holding AB

BellPal Holding AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.bellpal.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. BellPal Holding AB hette tidigare DS SPAC 1 AB.

Teckningsperiod:

16 november 2021 - 30 november 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11,27 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 november 2021

Värdering:

2,25 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. Den som på avstämningsdagen är registrerad ägare erhåller 1 uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs 1 uniträtt för att teckna 5 units. Varje unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen ska DS SPAC 1 AB köpa Bellpal och notera sig på NGM Nordic SME.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss