Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BeammWave AB

BeammWave AB

BeammWave AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

www.beammwave.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BeammWave utvecklar och erbjuder en integrerad krets och tillhörande system för en antenn som digitalt kan rikta signalen, vilket kraftigt ökar kapaciteten. Fokus är 5G och IoT.

Teckningsperiod:

11 februari 2022 - 25 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

15,85 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

149,8 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

BeammWave noteras på First North den 11 mars 2022.

48,9 Mkr av erbjudandet är säkrat på förhand via teckningsåtagare.

Uppdaterat: 2022-02-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss