Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
Kiviharjunlenkki 6
90220 Oulu, Finland

Hemsida:

www.bbs-artebone.fi

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BBS-Bioactive Bone Substitutes ett finskt hälsotekniskt företag som har utvecklat och konstruerat ett innovativt bioaktivt bentransplantatssubstitut för läkning av komplicerade benskador och andra komplikationer vid benläkning.

Teckningsperiod:

2 juni 2020 - 16 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,47 MEUR

Teckningskurs:

4,20 Eur

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2020

Värdering:

21,86 MEUR pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

90 % av emissionen är säkerställd via teckningsåtaganden och garantier. Finha Capital Oy, Panvest Oy, Jarmo Halonen and Jyrki Halonen är teckningsåttagare. Troll Capital Oy, Loipposet Oy, Gerhard Dal och Formue Nord och andra är garanter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss