Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bayn Europe AB

Bayn Europe AB

Bayn Europe AB
Hornsgatan 79
118 49 Stockholm

Hemsida:

bayn.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bayn erbjuder naturliga och hälsosammare sötningsmedel till den europeiska mat- och dryckesindustrin.

Teckningsperiod:

26 juni 2020 - 26 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,46 Mkr

Teckningskurs:

4,57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Tweek AB som delbetalning.

Post:

Övrigt:

"Bayn Europe AB (publ) ("Bayn") har idag ingått ett villkorat avtal med aktieägarna i Tweek AB (“Tweek”), en marknadsledande aktör för socker-reducerat godis, om förvärv av 100 procent av aktierna i Tweek, för en köpeskilling om 45 000 010 SEK och en tilläggsköpeskilling om 1 500 000 aktier i Bayn ("Transaktionen"). Köpeskillingen ska erläggas i form av 3 601 493 nyemitterade aktier i Bayn till ett värde om 16 458 823 SEK (4,57 SEK per Bayn-aktie) och i form av kontanter om 28 541 187 SEK."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss