Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bayn Europe AB

Bayn Europe AB

Bayn Europe AB
Hornsgatan 79
118 49 Stockholm

Hemsida:

bayn.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bayn erbjuder naturliga och hälsosammare sötningsmedel till den europeiska mat- och dryckesindustrin.

Teckningsperiod:

4 oktober 2019 - 4 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,3 Mkr

Teckningskurs:

1,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett investeringskonsortium lett av Gerhard Dal och består av privata investerare.

Post:

Övrigt:

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta ett lån från tecknarna på upp till 6 MSEK. Lånelöftet löper till och med den 31 dec 2020. Lånet har 4 % uppläggningsavgift. En 12 % årlig ränta tillkommer om lånet upptas.

Styrelsen beslutade i samband med transaktionen att bolaget kommer att ge ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss