Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Humble Group AB

Humble Group AB

Humble Group AB
Klara Norra Kyrkogata 29
111 22 Stockholm

Hemsida:

humblegroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humble Group AB hette tidigare Bayn Europe AB.

Teckningsperiod:

28 februari 2019 - 28 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,9 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

28,45 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en begränsad krets institutionella och privata investerare, bl.a. IKC Fonder med 1,1 MSEK och Tellus Fonder med 0,1 MSEK. Resterande belopp har tecknats av Kudu AB, Capmate AB, Feat Invest AB, TJ Junior AB, Familjen Jungkvist och Kjell Andersson.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss