Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bayn Europe AB

Bayn Europe AB

Bayn Europe AB
Hornsgatan 79
118 49 Stockholm

Hemsida:

bayn.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bayn erbjuder naturliga och hälsosammare sötningsmedel till den europeiska mat- och dryckesindustrin.

Teckningsperiod:

9 maj 2016 - 24 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,6 Mkr

Teckningskurs:

3,48 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 maj 2016

Värdering:

13,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ger rätt teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar åttio (80) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 24 oktober 2016 till 4 november 2016. Teckningskursen är dock begränsad till högst 6 kronor per aktie. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 november- 28 november 2016.

Uppdaterat: 2016-05-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss