Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

25 juni 2020 - 25 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

290 Mkr (+47,7 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

5,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

572,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie Investment Bank.

Post:

Övrigt:

Bambuser inledde denna emission efter att marknaden stängt den 25 juni 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 26 juni. Avsikten är att genomföra en riktad nyemission om cirka 50-60 000 000 aktier. Därtill har vissa större nuvarande aktieägare i Bolaget - Wellstreet Partners AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Wintzell), Ribers Park Fastighets AB och Sprout Park AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Ahlström) (gemensamt, de "Större Aktieägarna") - uttryckt en vilja att sälja befintliga aktier inom ramen för transaktionen, motsvarande upp till 9 000 000 aktier, till samma pris som teckningskursen i den Riktade Emissionen.

Aktien stängde på 5,30 kr, vilket borde innebära att man vill ta in 250-300 Mkr + sälja befintliga aktier för 45 Mkr.

Uppdatering: 54 716 981 nya aktier såldes i emissionen samt så sålde ägare 9 miljoner aktier i befintliga aktier till 5,30 kr per aktie, vilket således ger 290 Mkr + 47,7 Mkr. Aktierna såldes till 0 % rabatt.

Investerarna utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel Citron.

Uppdaterat: 2020-06-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss