Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i B & M Impex AB

B & M Impex AB

B & M Impex AB
Kapplöpningsgatan 5
25230 Helsingborg

Hemsida:

www.bmimpex.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid.

Teckningsperiod:

29 maj 2009 - 12 juni 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,4 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Teckningen genom betalning.

Avstämningsdag:

22 maj 2009

Värdering:

Pre-money 8,9 Mkr och post money 13,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss