Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i B & M Impex AB

B & M Impex AB

B & M Impex AB
Kapplöpningsgatan 5
25230 Helsingborg

Hemsida:

www.bmimpex.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid.

Teckningsperiod:

27 mars 2006 - 19 april 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

5 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

En mindre grupp förhandsanmälda private placement-investerare.

Post:

10.000 aktier

Övrigt:

Planerar en notering på någon av de mindre listorna vid årsskiftet 2007/2008.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss