Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Atvexa AB

Atvexa AB

Atvexa AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

Hemsida:

atvexa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Atvexa är ett ägarbolag för självständiga dotterbolag som driver verksamheter inom förskola och skola.

Teckningsperiod:

30 november 2017 - 11 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr (+28 Mkr + 6,8 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

15 december 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

503,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för alla.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Beräknad första handelsdag för Atvexas aktier på Nasdaq First North är den 13 december 2017.

Två cornerstone-investerare, Humle Kapitalförvaltning AB och Lancelot Asset Management AB, har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva totalt 900 000 B-aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 66,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 60,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Humle Kapitalförvaltning AB har åtagit sig att förvärva cirka 4,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande genom Humle Småbolagsfond och Lancelot Asset Management AB har åtagit sig att förvärva cirka 3,7 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss