Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

archelon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Archelon Natural Resources har viss råvaruverksamhet, men är främst ett vertyg för att notera andra företag. Archelon Natural Resources AB hette tidigare Aktiebolaget Grundstenen 168251. Organisationsnummer 59308-7397.

Teckningsperiod:

7 oktober 2021 - 21 oktober 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9,16 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2021

Värdering:

Uppdatering: 9,16 Mkr pre-money 9.6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. A-aktie ger A-instrument och B-aktie ger B-instrument.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 7,7 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,032 SEK per aktie. Teckning av A-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A ska ske mellan den 4 maj 2022 och den 18 maj 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,032 SEK per aktie. Teckning av aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B ska ske mellan den 4 maj 2022 till den 18 maj 2022.

Teckningsoptionerna av serie TO 1 B avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja teckningsoptionerna att istället omsätta dessa i marknaden.

Uppdatering: Priset per unit har sänkts från 0,021 till 0,02 kr, och emissionslikviden till 9,16 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av A-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A ska ske mellan den 4 maj 2022 och den 18 maj 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B ska ske mellan den 4 maj 2022 till den 18 maj 2022.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,24 MSEK, motsvarande cirka 2,59 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 77,40 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2021-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss