Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Archelon AB

Archelon AB

Archelon AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

archelon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Archelons har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt. Archelon AB övertog verksamheten från Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

15 februari 2018 - 1 mars 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,17 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 februari 2018

Värdering:

11,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:20. Aktieägare i bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie i bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 000 000 kronor eller 78 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss