Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcam AB

Arcam AB

Arcam AB
Krokslätts Fabriker 27A
43137 Mölndal

Hemsida:

www.arcam.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka produktionsutrustning samt metoder, för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter.

Teckningsperiod:

25 oktober 2017 - 9 november 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

986 Mkr

Teckningskurs:

240 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 oktober 2017

Värdering:

4 930 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

General Electric Company (genom sitt helägda dotterbolag GE Sweden Holdings AB) och andra aktieägare har, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, vilket motsvarar 88,11 procent av Företrädesemissionen, och lämnat garantiåtaganden på resterande andel av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

Uppdaterat: 2017-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss