Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aptahem AB

Aptahem AB

Aptahem AB
Skeppsbron 2 1tr
211 20 Malmö

Hemsida:

aptahem.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Teckningsperiod:

4 mars 2015 - 18 mars 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

20,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 1000 units.

Övrigt:

Aptahem har erhållit teckningsåtaganden om 4 430 994 kronor, motsvarande cirka 61,5 procent av emissionsbeloppet.

Aptahems aktie och teckningsoption är planerad att upptas till handel på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption beräknas bli den 17 april 2015.

En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen nio (9) kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med 21 september 2015 till och med den 2 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 25 januari 2016 till och med den 5 februari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss