Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AppSpotr AB

AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Teckningsperiod:

4 maj 2020 - 18 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,73 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr per unit / 0,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

20,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. En (1) innehavd aktie ger en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,4 MSEK av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 7,8 MSEK av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 löper från och med den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 januari 2021 till och med den 27 januari 2021, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK.

Uppdaterat: 2020-05-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss