Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AppSpotr AB

AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Teckningsperiod:

13 september 2019 - 27 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,4 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 september 2019

Värdering:

8,55 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Aktieägarna har i Företrädesemissionen företrädesrätt att en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt och där det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna tre (3) aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsförbindelser på 2,5 miljoner kronor och garantiåtaganden om 3,9 miljoner kronor vilket innebär att Emissionen är säkerställd upp till totalt 6,4 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss