Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AppSpotr AB

AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Teckningsperiod:

14 september 2018 - 28 september 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,6 Mkr + 3,2 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2018

Värdering:

22,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 22,6 Mkr görs även en riktad på 3,2 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsförbindelser på ca 4,2 miljoner kronor och garantiåtaganden om ca 18,4 miljoner kronor vilket innebär att Emissionen är säkerställd upp till totalt 22,6 miljoner kronor av den initiala volymen.

Emissionslikviden är planerad att användas till förvärv av Appsales. Likviden kommer även användas till att kvitta utestående lån utgivna av Amino Tino AB, Sid Consulting AB, Novel Unicorn Ltd, Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB, Lissåker Consulting AB samt KMK Invest AB och betala tillbaka en del av det utestående konvertibellån Bolaget har samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss