Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

/antcoinvestmentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Teckningsperiod:

7 juni 2023 - 7 juni 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

0,6 Mkr

Teckningskurs:

3,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission för köp av aktier i Vorto Gaming.

Post:

Övrigt:

ANTCO köper 0,29 % av aktierna i Vorto Gaming AB, betalar med 188 709 nya aktier, vilket motsvarar 1,8 % av ANTCO. ANTCO äger efter detta ca 5 % av aktierna i Vorto Gaming.

Uppdaterat: 2023-06-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss