Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

/antcoinvestmentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Teckningsperiod:

31 mars 2023 - 31 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1,25 Mkr

Teckningskurs:

2,88 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission.

Post:

Övrigt:

Utspädning av nuvarande aktieägare i relation till transaktionen uppgår till ca 5 %.

Observera, man bör inte lägga så stor vikt vid emissionsbelopp och pris per aktie. Emissionskursen är den dubbla mot marknadskursen.

Antco förvärvar 1,85 % av aktierna Gee-nius Investments & Holdings AB (GEE). Efter detta kommer Antco äga ca 4 % av Gee-nius.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss