Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

/antcoinvestmentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Teckningsperiod:

20 mars 2023 - 20 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1,93 Mkr

Teckningskurs:

2,88 Mkr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljare av Vorto Gaming-aktier.

Post:

Övrigt:

ANTCO förvärvar aktier motsvarande 1,33 % av Vorto Gaming. Utspädning av nuvarande aktieägare i relation till transaktionen uppgår till ca. 8,1 %. Priset per ANTCO-aktie är högre än marknadskurs.

ANTCO kommer efter denna affär äga ca. 4.7% av Vorto.

Uppdaterat: 2023-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss