Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

16 mars 2020 - 16 mars 2020

Lista:

Nasdaq

Emissionsbelopp:

2,2 MSUD

Teckningskurs:

0,11 USD

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Soltworks Co Ltd.

Post:

Övrigt:

Soltworks Co Ltd ökar med denna emission på sitt innehav och äger efter detta 19% av Anoto.

Uppdaterat: 2020-03-16

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss