Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

27 oktober 2014 - 10 november 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

68 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 oktober 2014

Värdering:

113 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5.

Post:

Övrigt:

61,25 Mkr, dvs ca 90 %, av emissionen är garanterad.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss