Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.annexinpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Teckningsperiod:

20 juni 2022 - 20 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,9 Mkr

Teckningskurs:

0,88 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

125,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till de befintliga aktieägare som ingick investeringsåtaganden i samband med den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som genomfördes under hösten 2021.

Post:

Övrigt:

"Som tidigare kommunicerats lämnade Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson i samband med Företrädesemissionen ett åtagande att, i den mån Bolaget inte erhåller minst 17 MSEK vid lösen av de teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för Företrädesemissionen, i en framtida riktad emission av aktier teckna nya aktier i Annexin motsvarande ett belopp som krävs för att totalt 17 MSEK ska inflyta till Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Storleken på den Riktade Emissionen uppgår således till cirka 10,9 MSEK."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss