Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ALM Equity AB

ALM Equity AB

ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.almequity.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Teckningsperiod:

29 november 2013 - 7 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

110 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemissione till "färre än 150 investerare".

Post:

Övrigt:

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till ALM Equity AB i samband med preferensaktieemissionen.

Obs, datumen är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss