Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

12 november 2021 - 26 november 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

257 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2021

Värdering:

171 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie i bolaget ger tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Alligator har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden, Roxette Photo NV och Omentum S.A., uppgående till cirka 43 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 188 MSEK, motsvarande cirka 73 procent av Företrädesemissionen, en så kallad toppgaranti om cirka 26 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Öhman Fonder och samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget, inklusive Søren Bregenholt (VD), Anders Ekblom (styrelseordförande), Marie Svensson (CFO), Peter Ellmark (CSO) Veronica Wallin (styrelseledamot) och Hans-Peter Ostler (styrelseledamot), uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 90 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss