Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alimak Group AB

Alimak Group AB

Alimak Group AB
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm

Hemsida:

www.alimakgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alimak erbjuder säkra och effektiva vertikala transportlösningar till kunder inom byggindustrin och andra branscher.

Teckningsperiod:

7 mars 2023 - 21 mars 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2 500 Mkr

Teckningskurs:

46,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2023

Värdering:

2 500 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Syftet med Företrädesemissionen är, som tidigare kommunicerats, att återbetala den brygglånefacilitet som Bolaget erhöll för att finansiera förvärvet av Tractel.

Investment AB Latour, som är Bolagets största aktieägare, samt Första AP-fonden, som tillsammans representerar cirka 35,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Alimak Group, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i proportion till sin nuvarande ägarandel i Bolaget. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Vidare har en grupp institutionella ägare innefattandes Alantra EQMC Asset Management, C Worldwide och Sundt AS, som tillsammans representerar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Alimak Group, genom icke-bindande uttalanden uttryckt att de avser att teckna nya aktier i proportion till sina respektive nuvarande ägarandelar.

Uppdatering: Alimaks företrädesemission tecknades till 99,6 % med teckningsrätter, samt återstående aktier tecknades utan teckningsrätter.

Uppdaterat: 2023-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss