Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB
Flöjelbergsgatan 14 C
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.alelion.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alelion bildades för att skapa produkt- och systemlösningar inom den nya litiumbatteritekniken. Idag erbjuder företaget produkter inom området. Alelion Energy Systems AB hette tidigare Alelion Batteries AB.

Teckningsperiod:

8 maj 2019 - 24 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

134,6 Mkr

Teckningskurs:

1,37 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 maj 2019

Värdering:

67,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Varje aktie i Alelion berättigar till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad, med sedvanliga undantag, inklusive åtaganden från Huvudägarna att teckna aktier för 87,8 miljoner kronor varav 51,3 miljoner kronor genom kvittning av aktieägarlån och från Bolagets vd Daniel Troedsson att teckna aktier för 50 000 kronor, samt teckningsåtaganden från de ledande befattningshavarna Fredrik Sööder, Åsa Nordström och Peter Nyström. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium, vilket innebär att emissionen i sin helhet är täckt av tecknings- och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2019-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss