Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aino Health AB

Aino Health AB

Aino Health AB
Klostergatan 3 E
222 22 Lund

Hemsida:

ainohealth.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aino Health har utvecklat en process som utgör ett verktyg för att hantera hälsa och reducera sjukskrivningar för företag med minst 100 anställda.

Teckningsperiod:

18 september 2020 - 2 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,93 kr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 september 2020

Värdering:

23,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser lämnade av de befintliga aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss