Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Agtira AB

Agtira AB

Agtira AB
Verkstadsvägen 19
871 54 Härnösand

Hemsida:

www.agtira.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Agtira AB hette tidigare Peckas Naturodlingar AB.

Teckningsperiod:

1 oktober 2019 - 15 oktober 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 september 2019

Värdering:

45 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Ett flertal av de större ägarna har förbundit sig att tillsammans teckna 4,5 Mkr av emissionen.

Uppdaterat: 2019-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss