Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advenica AB

Advenica AB

Advenica AB
Stora Råby Byaväg 88
224 78 Lund

Hemsida:

www.advenica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Teckningsperiod:

10 januari 2019 - 24 januari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,9 Mkr

Teckningskurs:

4,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2019

Värdering:

65 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. En (1) befintlig aktie i Advenica berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 65,4 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. Därutöver har Advenica ingått garantiåtagande med störste aktieägaren, Bera Holding AB, samt befintliga aktieägaren Fredrik Rapp om sammanlagt 9,0 Mkr motsvarande 34,6 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2019-01-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss