Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acuvi AB

Acuvi AB

Acuvi AB
Stationsgatan 23
753 40 Uppsala

Hemsida:

/acuvi.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Acuvi utvecklar och levererar högteknologiska lösningar för många applikationer med allt högre krav på precision och miniatyrisering. Acuvi AB hette tidigare PiezoMotor Uppsala AB.

Teckningsperiod:

9 maj 2016 - 20 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

101,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Emissionen är öppen för allmänheten. 38,2 Mkr är dock på förhand tilldelat till ett antal investerare.

Post:

1 aktie, dock minimum 400 aktier.

Övrigt:

PiezoMotor noteras på First North den 9 juni 2016.

Ett antal investerare har genom avtal förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet om totalt 38,2 MSEK med garanterad tilldelning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss