Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AcuCort AB

AcuCort AB

AcuCort AB
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.acucort.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AcuCort har utvecklat Dexa Oral Dissolvable Film (ODF) som är baserad på en välkänd glukokortikoid, men i en ny innovativ och användarvänlig administrationsform.

Teckningsperiod:

25 oktober 2021 - 8 november 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 oktober 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till 100 procent av den totala emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss