Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Actic Group AB

Actic Group AB

Actic Group AB
Smidesvägen 12 5tr
171 41 Solna

Hemsida:

www.acticgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Actic är en nordisk hälso- och fitnesskedja. Fokus är på marknaderna Sverige, Norge och Tyskland, men företaget har även närvaro i Finland, Island och Österrike. Actic Group AB hette tidigare Actic Topholding AB.

Teckningsperiod:

29 mars 2017 - 5 april 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

270 Mkr (+ 165 Mkr + 65 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

50,50 kr

Likviddag:

11 april 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

533 Mkr pre money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

50 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Actic Group noteras på Nasdaq Stockholm den 7 april 2017.

Athanase Industrial Partner, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden (”Cornerstone-investerarna”), har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier motsvarande sammanlagt cirka 31 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo), vilket motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har genomförts.

Uppdaterat: 2017-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss