Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acconeer AB

Acconeer AB

Acconeer AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

Hemsida:

www.acconeer.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acconeer har utvecklat en strömsnål högprecisions 3D-sensor. Genom tekniken möjliggörs snabba och exakta avståndsmätningar av objekt och miljöer.

Teckningsperiod:

1 december 2021 - 15 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

140 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2021

Värdering:

1400 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. En befintlig aktie ger en teckningsrätt. Tio teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Acconeer har erhållit teckningsåtaganden om 29 Mkr och garantier om 90 Mkr.

Uppdaterat: 2021-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss