Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acconeer AB

Acconeer AB

Acconeer AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

Hemsida:

www.acconeer.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acconeer har utvecklat en strömsnål högprecisions 3D-sensor. Genom tekniken möjliggörs snabba och exakta avståndsmätningar av objekt och miljöer.

Teckningsperiod:

4 maj 2020 - 4 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

307,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Emissionen på ca 60 Mkr inleddes efter att marknaden stängt den 4 maj 2020 och ska vara klar innan den öppnar den 5 maj.

Alps Alpine, en tillverkare av elektronikkomponenter, moduler och system för bilar, har åtagit sig att teckna aktier för högst 3 miljoner USD.

Uppdatering: Acconeer fick in 65 Mkr till 16 kr per aktie. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 4 maj 2020 och cirka 9 procent jämfört med den 30-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP).

Uppdaterat: 2020-05-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss