Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acconeer AB

Acconeer AB

Acconeer AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

Hemsida:

www.acconeer.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Acconeer har utvecklat en strömsnål högprecisions 3D-sensor. Genom tekniken möjliggörs snabba och exakta avståndsmätningar av objekt och miljöer.

Teckningsperiod:

15 november 2017 - 24 november 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

296 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 220 aktier.

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har bara kommunicerats att teckningstiden preliminärt stänger den 24 november 2017.

Acconeer noteras på First North den 11 december 2017.

120 Mkr är säkrat via teckningsåtagare. Övertilldelning på 30 Mkr till intitutitionella och industriella investerare kan användas.

Uppdatering: Teckningstiden inleds den 15 november 2017.

Uppdaterat: 2017-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss