Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acarix AB

Acarix AB

Acarix AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Hemsida:

acarix.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Teckningsperiod:

21 augusti 2020 - 4 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

56 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 augusti 2020

Värdering:

33,6 MKr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Innehavare av aktier erhåller fem (5) teckningsrätter för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Acarix har erhållit emissionsgarantier i form av topp- och bottengarantier uppgående till cirka 50,4 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Garantidelen består dels av en s.k. bottengaranti om cirka 42 MSEK som avser utrymmet från 0 SEK till cirka 42 MSEK i Företrädesemissionen och dels av en s.k. toppgaranti om cirka 8,4 MSEK som avser utrymmet från cirka 42 MSEK till 50,4 MSEK i Företrädesemissionen. Utrymmet från cirka 50,4 MSEK till cirka 56 MSEK i Företrädesemissionen omfattas således inte av garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2020-08-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss