Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acarix AB

Acarix AB

Acarix AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Hemsida:

acarix.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Teckningsperiod:

9 oktober 2019 - 25 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

51,8 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2019

Värdering:

34,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Acarix har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier från externa investerare om totalt cirka 43 MSEK (cirka 83 procent av Företrädesemissionen), varav cirka 10 MSEK avser teckningsförbindelser genom överlåtna teckningsrätter och cirka 33 MSEK avser emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2019-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss