Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

7 maj 2015 - 8 maj 2015

Lista:

Nasdaq Helsingfors

Emissionsbelopp:

70 Mkr

Teckningskurs:

42,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 236 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en begränsad krets institutionella kvalificerade investerare i USA,

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss