Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

20 februari 2015 - 20 februari 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,39 Mdkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en begränsad krets svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2015-05-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss