Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LL Lucky Games AB

 LL Lucky Games AB

LL Lucky Games AB
Birger Jarlsgatan 57 B
113 56 Stockholm

Hemsida:

/ladyluckgames.io

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lady Luck Games utvecklar onlinecasino-spel och fokuserar på teknologin html5.

Teckningsperiod:

28 juni 2022 - 12 juli 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,9 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 juni 2022

Värdering:

90,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 62 procent av garantiåtaganden.

Lucky Games har även beslutat att uppta en kredit om totalt 6 MSEK. Krediten löper under fem månader med en månadsränta om 1,25 procent.

Uppdatering: LL Lucky Games har ökat andelen emissionsgarantier till cirka 76 procent genom en toppgaranti.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs med bakgrund av att den legala granskningen av bolagets utländska dotterbolag har dragit ut på tiden, vilket har lett till att upprättandet av investeringsmemorandumet har försenats. Ny teckningstid är 28 juni - 12 juli 2022.

Uppdatering: LL Lucky Games har ingått ytterligare garantiavtal med befintlig garant, JEQ Capital AB, vilket utökar andelen emissionsgarantier från 10 MSEK till 13,2 MSEK, motsvarande 100 procent av den pågående företrädesemissionen om 13,2 MSEK.

Uppdaterat: 2022-07-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss