Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LL Lucky Games AB

 LL Lucky Games AB

LL Lucky Games AB
Birger Jarlsgatan 57 B
113 56 Stockholm

Hemsida:

/ladyluckgames.io

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lady Luck Games utvecklar onlinecasino-spel och fokuserar på teknologin html5.

Teckningsperiod:

26 maj 2021 - 9 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

6,60 kr per unit / 1,65 kr per aktie

Likviddag:

16 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

52,44 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje (1) Unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Minimum 758 units.

Övrigt:

LL Lucky Games noteras på First North den 23 juni 2021.

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om cirka 14 miljoner kronor.

Varje (1) teckningsoption ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 2 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2021-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss