Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 24Storage AB

24Storage AB

24Storage AB
Kungsgatan 8 2tr
111 43 Stockholm

Hemsida:

24storage.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

24 Storage erbjuder förvaringsutrymmen och magasinering, så kallad self storage. Företaget ska vara tekniskt drivet för att optimera verksamheten.

Teckningsperiod:

27 november 2019 - 10 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

47 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

601,4 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

10 aktier, minimum 120 aktier.

Övrigt:

Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 10 december 2019.

Cornerstone Investors har åtagit sig att, under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna totalt 1 595 744 aktier motsvarande 75 procent av Erbjudandet till ett totalt värde om 75 MSEK. Cornerstone Investors inkluderar bland andra Adrigo Asset Management (17 MSEK), Consensus Asset Management via tre fonder (15 MSEK), Johan Thorell via bolag (15 MSEK) och Ivar Kjellberg AB (15 MSEK).

Uppdaterat: 2019-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss