Net Entertainment AB

Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet. Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett stort antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg.
Ingen nyemission hittades

Analytiker rekommenderar spelaktien

”Då vi väntar oss att det starka försäljningsmomentumet fortsätter under det andra halvåret, samtidigt som valutasituationen blir mer gynnsam, tror

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner