Götenehus Group AB

Götenehus Group utgörs av småhustillverkaren Götenehus AB som är en av de större aktörerna på marknaden för prefabricerade småhus i Sverige. Koncernen äger också varumärket Sjödalshus. Småhusverksamheten består dels av en projektverksamhet med inriktning på gruppbyggda småhus, dels av en verksamhet som tillverkar och marknadsför nyckelfärdiga styckehus med möjlighet till arkitektritad personlig anpassning. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Forshem Biobränsle AB.
First North
Industri
Bransch: Industri
Inga nyheter hittades
Götenehus Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner