Etrion Corporation

Etrion Corporation är ett kanadensiskt energibolag med bas i Schweiz. Företaget är fokuserat på att bygga, äga och driva kraftverk för el, baserat på förnyelsebara energikällor som så som olika former av solenergi och vindkraft.
Nasdaq Stockholm
Energi
Bransch: Energi

Etrion, en Lundin-SPAC?

I slutet av oktober meddelade Lundin-sfärens solenergiföretag Etrion att de ska sälja alla sina tillgångar i Japan, dvs både färdiga solcellsparker

Etrion Corporation

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner