EfficaxEnergy AB

Efficax Energy utvecklar och erbjuder en patentsökt produkt som effektiviserar solvärmesystem för varmvattenuppvärmning i småhus, och minskar investeringskostnaden med 30-40% jämfört med traditionella solvärmesystem. Denna produkt kallas för SolarFlex.
Onoterat
Energi
Lista: Onoterat
Bransch: Energi
Onoterat
Industri
Lista: Onoterat
Bransch: Industri
Inga nyheter hittades
EfficaxEnergy AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner