Etrion, en Lundin-SPAC?

I slutet av oktober meddelade Lundin-sfärens solenergiföretag Etrion att de ska sälja alla sin tillgångar och dela ut delar av pengarna.

I slutet av oktober meddelade Lundin-sfärens solenergiföretag Etrion att de ska sälja alla sina tillgångar i Japan, dvs både färdiga solcellsparker och utvecklingsprojekt. Nyhetsbyråerna skrev var sin notis om saken. Men eftersom få följer bolaget så var det få som reflekterade över att Etrion bara har verksamhet i Japan, dvs att de säljer alla sina tillgångar i Japan är samma sak som att de säljer samtliga sina tillgångar.

Etrion meddelade även att de förväntar sig att processen att sälja tillgångarna ska vara klar under första kvartalet 2021. Man meddelade vidare att man har för avsikt att dela ut en del av pengarna. Men utöver detta har man inte sagt vad framtiden för bolaget är. Men om man hade tänkt likvidera bolaget så hade man rimligtvis planerat att dela ut alla pengar och hade man tänkt bygga ny solenergiverksamhet i något annat land så hade man enklast behållit alla pengar i bolaget. Så om allt går enligt plan kommer Etrion under första kvartalet var ett bolagsskal med en kassa som är noterat i Stockholm och Toronto, som ingår i Lundinsfären. Det får väl nästan kallas för en Lundin-SPAC, dvs ett skal som ska tillföras ny verksamhet?

Etrion har inte varit någon framgång, när solenergimarknaden haft ett explosivt årtionde så har Etrion rört sig i snigelfart. Det som till slut fick fart på kursen var nyheten om att tillgångarna ska säljas.

Etrion Corporation

Etrion Corporation är ett kanadensiskt energibolag med bas i Schweiz. Företaget är fokuserat på att bygga, äga och driva kraftverk för el, baserat på förnyelsebara energikällor som så som olika former av solenergi och vindkraft.