Börsnotering av

Zesec of Sweden AB

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. Avsalt Group AB hette tidigare Zesec of Sweden AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Square Nine Management & Holding AB 27,63 %, Provatum Holding AB 15,08 %, Ambassador of Kwan AB 14,28 %, Paring Holding AB 5,39 %, Nordic Tech Fund AB 5,09 %, Övriga 67,47 %.

Värdering

Uppdatering: 72,5 Mkr post money

57,2 Mkr pre-money och 74,9 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas vid noteringen.

Mer information

Zesec meddelade i början av maj 2021 att de inlett ett samarbete med SBC som ska ha stor betydelse för Zesec. Man meddelade samtidigt att man ska notera sig innan sommaren 2021. I ett separat meddelade preciseras noteringen till NGM Nordic SME den 28 maj 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner